Ανακοίνωση Συνεδρίου

H έννοια της πρωτοπορίας στη μουσική έχει συχνά συνδεθεί με μια μεταπολεμική "διεθνοποίηση" των ιδεών που χαρακτήρισαν τον πρώιμο μοντερνισμό, ενώ ο προσδιορισμός των ιστορικών και αισθητικών ορίων ανάμεσα στη μουσική πρωτοπορία και το μεταμοντερνισμό είναι ακόμη υπό συζήτηση. Η ευρέως γνωστή ιστοριογραφία της πρωτοπορίας εστιάζει την προσοχή της αφενός στην ιδέα της καινοτομίας στη μουσική και στα θεωρητικά κείμενα συγκεκριμένων πρωτοπόρων και αφετέρου στην αξιολόγηση του μουσικού έργου βάσει παραμέτρων όπως η οικουμενικότητα και η έννοια του χρόνου.

Αντίθετα στο παρόν συνέδριο επιδιώκεται μια διαφορετική προσέγγιση του φαινομένου της μουσικής πρωτοπορίας. Η θεώρησή του πέρα από τα κέντρα, όπως υποδηλώνεται στον τίτλο, μπορεί να εκληφθεί εξίσου θεμιτά τόσο ως προς τόπους, χρόνους και πρόσωπα (δηλαδή πέρα από τόπους, χρόνους και πρόσωπα που ορίζουν τις αφετηρίες μουσικών πρωτοποριακών ρευμάτων), όσο και ως προς κυρίαρχες κατηγοριοποιήσεις (δηλαδή πέρα από κυρίαρχες, κεντρικές, αντιλήψεις για την μουσική πρωτοπορία ανεξάρτητα από τον τόπο, τον χρόνο και τα πρόσωπα).

Κατά συνέπεια, το συνέδριο έχει διττό σκοπό:

  1. Tην παρουσίαση ερευνητικών εργασιών πάνω σε ευρέως άγνωστες μουσικές εκφάνσεις της πρωτοπορίας μετά το 1950 και την εξέταση πολλαπλών, ετερογενών ρευμάτων με άξονα τις ιδέες της καινοτομίας ή / και του ριζοσπαστισμού.
  2. Την ενθάρρυνση του θεωρητικού και κριτικού διαλόγου ως προς τη σημερινή δυνατότητα μιας "έξωθεν" αποτίμησης της έννοιας της πρωτοπορίας, πέρα από τις κεντρικές ιδέες της εποχής κατά την οποία διαμορφώθηκε, αλλά και τον προβληματισμό γύρω από την ίδια την προϋπόθεση ενός ενοποιητικού όρου για την πρωτοπορία. Με άλλα λόγια, στόχος είναι η προτροπή για μια κριτική αξιολόγηση της υλοποίησης, λειτουργίας και πρόσληψης της έννοιας της πρωτοπορίας στη μουσική όπως αυτή έγινε και γίνεται αντιληπτή σε διαφορετικά γεωγραφικά και πολιτισμικά πλαίσια. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια, η εξέταση των παιδαγωγικών μεθόδων που αναπτύχθηκαν σε επίπεδο εκπαιδευτικών ιδρυμάτων ή σε ατομική βάση για τη διάδοση πρωτοποριακών τεχνικών αποτελεί επίσης αντικείμενο του συνεδρίου.

Προσεγγίσεις ιστορικές, αναλυτικές, ιδεολογικές, πολιτικές, κοινωνιολογικές, πολιτισμικές, διαθεματικές, ανθρωπολογικές κ.α. είναι ευπρόσδεκτες. Oι γενικές θεματικές κατηγορίες του συνεδρίου μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:

Ειδικότερα, οι παρακάτω προτεινόμενες θεματικές ενότητες είναι κατατοπιστικές, αλλά όχι και περιοριστικές, για τις προτεραιότητες του συνεδρίου.

Tο συνέδριο αφιερώνεται στη μνήμη του Γιάννη Α. Παπαϊωάννου (1910-1989), εορτάζοντας τα εκατό χρόνια από τη γέννηση της πιο αντιπροσωπευτικής προσωπικότητας για την διάδοση των πρωτοποριακών ιδεών στη μεταπολεμική Ελλάδα μέσω τόσο της μουσικής και της εκπαιδευτικής του δραστηριότητας όσο και της συνεισφοράς του στη θεσμική διάδοση των ιδεών αυτών. Το συνέδριο στοχεύει στο να αποτελέσει έναυσμα για περαιτέρω έρευνα για την ζωή, το έργο και τις ιδέες του Παπαϊωάννου. Παράλληλα, η θεματολογία του παρόντος συνεδρίου, εμπνευσμένη από την οικουμενικότητα της προσέγγισης του Παπαϊωάννου στη μουσική και στη διδασκαλία, αποσκοπεί σε μια οικουμενική κριτική αποτίμηση των διαφορετικων εκφάνσεων της έννοιας της πρωτοπορίας.

Το συνέδριο οργανώνεται από το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και θα πραγματοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη μεταξύ της 1ης και της 5ης Ιουλίου 2010. Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι τα αγγλικά.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν προτάσεις για τα ακόλουθα δύο είδη παρουσιάσεων:

Οι περιλήψεις (abstracts) των προτάσεων πρέπει να εμπίπτουν στη θεματολογία του Συνεδρίου και να αναφέροναι καθαρά στους στόχους και στη μεθοδολογική προσέγγιση των προτεινόμενων ανακοινώσεων. Οι περιλήψεις δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 300 λέξεις. Οι περιλήψεις των προτάσεων για panels θα πρέπει να περιλαμβάνουν την περιγραφή του θέματος του panel (100 λέξεις), καθώς και περιλήψεις 300 λέξεων για κάθε ανακοίνωση που περιλαμβάνεται στο panel. Όλες οι περιλήψεις θα πρέπει να σταλούν ηλεκτρονικά υπό μορφή συνημμένου αρχείου στον Κώστα Χάρδα ( kchardas @ mus . auth . gr ) ή στην Δανάη Στεφάνου ( dstefano @ mus . auth . gr ) το αργότερο μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2009, και θα πρέπει να συνοδεύονται από τις παρακάτω πληροφορίες:

Όλες οι προτάσεις θα κριθούν ανώνυμα από διεθνή επιστημονική επιτροπή. Οι ανακοινώσεις θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε CD-ROM, ενώ θα κυκλοφορήσει τόμος με τις περιλήψεις.

Λεπτομέρειες σχετικά με προθεσμίες, εγγραφές, διαδικασίες κρίσης και άλλα ζητήματα είναι διαθέσιμες στα αγγλικά στην κυρίως ιστοσελίδα του συνεδρίου (http://web.auth.gr/btc).

Οργανωτική Επιτροπή

Δημήτρης Γιάννου (Πρόεδρος)
Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ.
Μιχάλης Λαπιδάκης
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ.
Εύη Νίκα-Σαμψών
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ.
Δανάη Στεφάνου
Λέκτορας Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ.
Κώστας Τσούγκρας
Λέκτορας Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ.
Κώστας Χάρδας
Λέκτορας υπό διορισμό Τμήματος Μουσικών Σπουδών ΑΠΘ.